Ansvarlig Redaktør for VestfoldTelemarkVikenFoto.com er
Denny Omdal Han kan treffes på Mobil 41 28 70 00 og Mail: denny@norgesbladet.no

Redaksjonssjef i Vestfoldtelemarkvikenfoto.com er Mette Omdal Hun kan treffes på Mobil: 41 28 70 00 og Mail: mette@norgesbladet1.com